Vanliga frågor

Vanliga frågor

(För mer information se boendehandboken)1. Ny i bostadsrätt

  • Vad är en bostadsrätt

2. Felanmälan

  • Vad göra vid fel

3. Ordningsregler vid ombyggnader

  • Innan du bygger om
  • Regler kring arbetet

4. Beställning av autogiro gällande månadsavgift


5. Intresse av att ställa sig i kö till Garageplats samt hyra förråd i föreningen


1. Ny i bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt

Bostadsrättsföreningen Torsviksviggen äger fastigheten och i fastigheten finns det bostadsrättslägenheter. Som bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen äger du en andel av föreningen. Denna andel ger rätt att bo i en specifik lägenhet.


Det är denna rätt som kallas bostadsrätt. Många tror att man äger sin lägenhet vilket inte stämmer.


2. Felanmälan

Vad göra vid fel

Bostadsrättsinnehavare skall snarast möjligt åtgärda de skador och brister som ligger inom deras ansvarsområde. Övriga skador och problem skall i första hand omedelbart felanmälas på föreningens servicetelefon eller via mejl till styrelsen för att begränsa eventuella ytter­ligare skadeverkningar. Därefter vid akutsituationer kan Dygnet Runt Service Fastighetsjour kontaktas (tel 08-18 70 00). Observera dock att kostnaden kan debiteras bostadsrättsinnehavaren om felet visar sig vara den boendes ansvar.


3. Ordningsregler vid ombyggnation

Innan du bygger om

All ombyggnad av lägenheter kräver styrelsens godkännande. Skriftlig förfrågan lämnas till styrelsen i god tid. Detta är särskilt viktigt att iaktta vid ingrepp i kök och badrum, då dessa kan komma att påverka husets tekniska system. Ett felaktigt utförande kan skapa bland annat fuktskador i fastigheten. Observera att anmälningsplikt föreligger vid alla förekommande VVS-arbeten, t.ex. även vid byten av kranar och sanitetsutrustning.


Detta med anledning av att styrelsen vill ha kännedom om samtliga ombyggnader av våtutrymmen, så att skador eller problem som uppdagas i ett senare skede kan härledas till rätt plats.Föreningens styrelse skall kunna bedöma om det finns generella och likartade underhållsbehov i många lägenheter, som kan föranleda en större åtgärd.


Vid ombyggnad av badrum så måste GVK-auktoriserade utförare av våtrumsrenovering anlitas. Efter utfört arbete skall en kopia av våtrumsintyget lämnas till styrelsen.


Ytsiktsrenovering såsom målning, tapetsering och golvläggning kräver normalt inte styrelsens medgivande. Vid osäkerhet vad som gäller för en specifik åtgärd, tag för vana att alltid kontrollera med styrelsen för att undvika missförstånd eller eventuell skyldighet till återställande efter genomförd ombyggnad.


Vid ansökan om ombyggnation, fyll i Renoveringsdokument Torsviggen som finns under dokument här på webben


Regler kring arbetet

Ombyggnadsarbeten är endast tillåtna på vardagar mellan 07.00-20.00, lördagar 09.00-18.00 samt söndagar 10.00-18.00. På helgdagsaftnar och helgdagar är ombyggnadsarbeten EJ tillåtna. Byggsopor måste forslas bort omgående och får inte ställas utanför porten, på gräsmattan eller i grovsoprummet.


Boende i intilligande lägenheter skall informeras skriftligen i god tid före ombyggnad. Fastighetsskötare ska alltid kontaktas via servicetelefonen vid avstängning av, och påverkan på, fastighetens huvudledningar.


Glöm inte att underrätta eventuella entreprenörer vilka regler som gäller i föreningen, genom att skriva ut och ge dem dessa ordningsregler före ombyggnadsstarten.


4. Beställning av autogiro gällande månadsavgift

Beställning av blankett för autogiro hos Trönnberg görs via telefon 08-505 855 00. Blanketten skickas via brev eller e-post. Fyll i vilken bank du har samt ditt clearing- och kontonummer.

Ort och datum.  Avsluta med att skriva under.


Antigen postar du den ifyllda autogiroanmälan till Trönnberg, eller så scannar du in påfyllt papper och mailar tillbaka till handläggaren. Adressen hittar du på blanketten.


5. Intresse av att ställa sig i kö till Garageplats samt hyra förråd i föreningen

Vid intresse av att hyra förråd eller ställa sig i kö till Garageplats.

Kontakta Emma Edén via mail: torsviggen@gmail.com


(För mer information gällande regler vid garagekö, se Boendehandboken under dokument.)

Torsviggen © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use